FANDOM


Tiệm đồ ngọt của Mận Đường là một tiệm đồ ngọt ở Hẻm xéo. Ở đó bán đồ ngọt Pháp thuật như Bánh vạc, Bánh bí ngô, Que cam thảo.

Những sản phẩm được biết đến

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên