FANDOM


Có thể tham khảo Táo:

Quả táo, quả của cây táo.

Cây táo, một loại cây, gỗ của nó được sử dụng để làm Đũa phép.

Bánh táo, một chiếc bánh đầy táo.

Bánh táo ngọt, một món bánh ngọt làm bằng táo.

Hậu trường

Apple có thể là:

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên