FANDOM


Số 18a Hẻm Xéo là một tòa nhà ở Phía Đông, Hẻm Xéo, London, nơi đặt Obscurus Books, một nhà xuất bản. Nó được đặt cạnh Tiệm Giỡn Phù thủy Gambol và Japes.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên