Fandom

Harry Potter VN Wiki

Quận Kent

132bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
"Sao băng ở Kent. Tôi cá là do Dedalus Diggle."
Minerva McGonagall đề cập đến nơi này trong năm 1991.[src]

Quận Kent là một quận ở đông nam nước Anh và là nơi cư trú của Góa phụ Than khóc. Đó cũng là nhà của thành viên Hội Phượng hoàng: Dedalus Diggle, ít nhất là cho đến ngày 01 tháng 8, năm 1997.

Xuất hiện sửa

Người dịch: Henry Racknap

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên