FANDOM


"Sao băng ở Kent. Tôi cá là do Dedalus Diggle."
Minerva McGonagall đề cập đến nơi này trong năm 1991.[src]

Quận Kent là một quận ở đông nam nước Anh và là nơi cư trú của Góa phụ Than khóc. Đó cũng là nhà của thành viên Hội Phượng hoàng: Dedalus Diggle, ít nhất là cho đến ngày 01 tháng 8, năm 1997.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận) 03:27, ngày 30 tháng 5 năm 2017 (UTC)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên