FANDOM


Phòng số 67 là một Phòng học thuộc tầng bốn của Lâu đài Hogwarts. Môn lý thuyết Pháp thuật của năm học thứ nhất được dạy tại đây (năm học 1991-1992)

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận) 02:04, ngày 30 tháng 5 năm 2017 (UTC)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên