FANDOM


Obscurus Books là một nhà xuất bản những cuốn sách Phù thủy, được thành lập từ ít nhất năm 1926. Những cuốn sách từng được xuất bản có Sinh vật Huyền bí và Nơi tìm ra Chúng. Văn phòng chính của Obscurus Books nằm ở 18a, Phía Đông, Hẻm Xéo.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)