FANDOM


Nọc độc của sên Streeler là một chất rất độc mà nó làm héo và đốt cháy toàn bộ thảm thực vật nó chạm vào Sên Streelers giải phóng chất độc này thông qua vệt nước mà chúng bò qua. Nọc độc này là một trong số ít chất có khả năng giết chết Horklumps.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên