FANDOM


Nước bí rợ là một loại đồ ngọt Pháp thuật. Nó là một trong những loại đồ ngọt mà Fred và George Weasley mang về từ Tiệm Công tước mật để ăn mừng chiếc thắng của đội Quidditch Gryffindor trước Ravenclaw. Dường như là nước ngọt vị Bí ngô.

Hậu trường

  • Nước bí rợ là một trong những thứ nước uống được phục vụ tại Thế giới Phù thủy Harry Potter. Nó giống như Nước bí đỏ được bán ở đó, tuy nhiên không có ga.

Xem thêm

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên