FANDOM


Miraphora Mina (21 tháng 1 đến 18 tháng 2) là một phù thủy làm việc trong phòng Cổ ngữ Runes & Biểu tượng của Bộ Pháp thuật.

Hậu trường

Nhân vật này được đặt theo tên của Miraphora Mina, một họa sỹ đồ hoạ từng làm việc trong mọi bộ phim Harry Potter từ Harry Potter và Hòn đá Phù thủy trở đi.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên