FANDOM


Miraphora Mina (sinh ngày 26 tháng 1) [3] [4] là một họa sỹ thiết, người đã từng làm việc trên tất cả các phim Harry Potter kể từ Harry Potter và Hòn đá Phù thủy. Cô thành lập công ty thiết kế đồ họa MinaLima Design cùng với nghệ sỹ đồ họa Eduardo Lima.

Thông tin chung

Một nhân vật tiêu biểu đã được tạo ra để tôn vinh cô.

Mina cũng có một con trai, tên là Luca Caruso, người có một nhân vật được đặt tên theo cậu như một cách tôn vinh.

Các đạo cụ khác nhau trong các bộ phim Harry Potter bao gồm nhiều tài liệu tham khảo về Mina và Lima, chẳng hạn như "Tập đoàn Merge ML." Và "MinaLima".

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận

Ghi chú