FANDOM


MinaLima là một công ty Muggle có trụ sở tại Vương quốc Anh cung cấp các dịch vụ in ấn. Nó in những áp phích quảng cáo cho các bộ phim được sản xuất Romeo và Juliet đã được dựng tại Nhà hát Regency năm 1997.

Xuất hiện

Hậu trường

  • Nó là một tham chiếu đến MinaLima Design, một công ty thực tế được thành lập bởi hai nhà thiết kế đồ hoạ đã làm việc trong các bộ phim Harry Potter, Miraphora MinaEduardo Lima.

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên