FANDOM


M. Carneiro là một Muggle, ông là giám đốc sân khấu và là nhà thiết kế sản xuất. Carneiro đã chỉ đạo và vở kịch chuyển thể của của Romeo và Juliet đã diễn chiếu tại Nhà hát Regency vào mùa hè năm 1997.

Hậu trường

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận) 03:08, ngày 30 tháng 5 năm 2017 (UTC)