FANDOM


M. Carneiro là một Muggle, ông là giám đốc sân khấu và là nhà thiết kế sản xuất. Carneiro đã chỉ đạo và vở kịch chuyển thể của của Romeo và Juliet đã diễn chiếu tại Nhà hát Regency vào mùa hè năm 1997.

Hậu trường

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận) 03:08, ngày 30 tháng 5 năm 2017 (UTC)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên