Fandom

Harry Potter VN Wiki

Mẹ của Apoline Delacour

57bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share

Garrick Ollivander: "Vâng, chín và một nửa inch ... không linh hoạt ... bằng gỗ hồng ... và chứa ... chú ơi ..." Fleur Delacour: "Một sợi tóc của Tiên nữ. Một sợi tóc của bà ngoại tôi.". 

- Ollivander và Fleur Delacour nói về cây đũa của Fleur.

Mẹ của Apolline Delacour là một Tiên nữ. Con gái của bà, nửa Tiên nữ, kết hôn với ông Delacour, một Pháp sư, họ có hai con gái: Fleur và Gabrielle. Khi Fleur đến tuổi, bà đã tặng cháu mình 1 sợi tóc dùng làm lõi đũa phép.


Xuất hiện

Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa (được nhắc tới) (có thể xuất hiện)

Harry Potter và Chiếc Cốc lửa (Phim) (có thể)

Harry Potter và Bảo bối Tử thần (có thể)

Harry Potter và Bảo bối Tử thần (Phim) (có thể)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên