FANDOM


Môn lý thuyết Pháp thuật là một môn học được giảng dạy tại Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts, được dạy ít nhất là trong năm đầu tiên. Nó bao gồm các loại Pháp thuật từ các quan điểm lý thuyết thuần túy, bao gồm chủ đề về cách các loại phép thuật hoạt động, theo quảng cáo cho cuốn sách Lý thuyết Ma thuật.

Hậu trường

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận) 02:03, ngày 30 tháng 5 năm 2017 (UTC)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên