FANDOM


LostSoul2

Quảng cáo cho Linh hồn đã mát trên một xe buýt hai tầng ở Luân Đôn

Linh hồn đã mất là một vở kịch của Muggle. Nhà hát Regency quảng bá cho vở kịch này bằng cách quảng cáo trên một chiếc xe buýt hai tầng tại Luân Đôn năm 19931997. Có lẽ vở kịch được chiếu liên tục trong bốn năm tại nhà hát hoặc được diễn hai lần trong hai năm.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận) 02:02, ngày 30 tháng 5 năm 2017 (UTC)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên