FANDOM


Lối vào hầm là một nơi trong Lâu đài Hogwarts, nó là đường tắt từ Hệ thống Cầu thang tới Sân vuông.Một cầu thang xoắn ốc dẫn lên từ Lối vào hầm trong Tháp Cầu Đá và mở ra là sân vuông

Hậu trường

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên