FANDOM


Đoạn đường này đi qua một hang động dẫn qua ngọn đồi tách Sân tậpTháp Quidditch từ Tháp Tây. Hang động có thể được nhập từ một con đường ngắn dẫn qua các bậc thang đá lên Chuồng cú. Ở đầu kia, nó dẫn lên trên cùng của sân tập và vào tầng cao nhất của tháp Quidditch.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.