FANDOM


Hố trong hầm là một căn hầm tại Lâu đài Hogwarts, với một hố lớn ở chính giữa. Ba cửa nối nó với hành lang trong hầm, Hố sênHang tổ chức Tiệc Tử nhật.

Năm 1992, Peeves làm nền tảng để vượt qua hố biến mất, và Harry Potter phải đi đến phòng đòn bẩy để đưa nó trở lại và đi đến Tiệc tử nhật thứ năm trăm của Nicholas de Mimsy-Porpington

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên