FANDOM


Hầm hang động là hang động trong các hầm ngục của lâu đài Hogwarts, tương tự như Hang Quidditch. Nó nằm ở dưới cầu thang từ Hành lang trong hầm, và dẫn đến tầng hầm của Cầu thang riêng của Horace Slughorn. Horace Slughorn sử dụng hang động này để đến lớp học của mình từ văn phòng của ông. Không khí ở đây khá loãng và có thạch nhũ rơi trên đường.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận) )

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.