FANDOM


Các căn Hầm của lâu đài Hogwarts nằm dưới Học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts, ở đó lạnh hơn trong lâu đài chính. Lớp học Độc dược nằm trong ở tầng Hầm, cũng như lối vào phòng sinh hoạt chung của Nhà Slytherin. Danh sách các hầm bao gồm:

Hậu trường

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.