FANDOM


Các căn Hầm của lâu đài Hogwarts nằm dưới Học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts, ở đó lạnh hơn trong lâu đài chính. Lớp học Độc dược nằm trong ở tầng Hầm, cũng như lối vào phòng sinh hoạt chung của Nhà Slytherin. Danh sách các hầm bao gồm:

Hậu trường

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên