FANDOM


Hành lang Dungeon là hành lang bằng đá u ám, dài u ám dẫn từ cầu thang xoắn ốc hẹp, đi xuống từ Lối vào Hầm cạn, cầu thang dẫn xuống bức tường đá trống, đó chính là lối vào Hầm nhà Slytherin. Lớp học Độc dược và có thể là Văn phòng của Severus Snape, có thể được tìm thấy dọc theo hành lang này. Các hành lang của Slytherin có thể nằm gần hành lang này.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận) vi:Hành lang trong hầm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.