FANDOM


GF Weasley TDH promo

Fred và George Weasley là hai pháp sư độc lập, một cặp anh em sinh đôi và rất tinh qoái, họ sinh ngày 1 tháng 4 năm 1978, là con của Arthur WeasleyMolly Weasley (cháu chắt của Prewett). Họ siêu nghịch ngợm và là đồng sáng lập cũng như điều hành Tiệm Phù thủy "Wỉ Woái" nhà Weasley (bản dịch tên của dịch giả Lý Lan), là những thành viên của Quân đoàn Dumbledore và cả Hội Phượng hoàng. Xem bài viết về cá nhân của họ để biết thêm thông tin:

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.