FANDOM


Ethiopia là một quốc gia ở Châu Phi và là quê hương của một nhóm Quidditch, Gimbi Giant-Slayers.

Giáo dục Pháp thuật

Pháp sư và Phù thủy Ethiopia có thể chọn nhập học tại Trường Pháp thuật Uagadou.

Hậu trường

  • Abyssinia là tên lịch sử của Ethiopia và có lẽ là ngôi nhà của Absysinian Shrivelfig.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận) 03:40, ngày 30 tháng 5 năm 2017 (UTC)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.