FANDOM


Ethiopia là một quốc gia ở Châu Phi và là quê hương của một nhóm Quidditch, Gimbi Giant-Slayers.

Giáo dục Pháp thuật

Pháp sư và Phù thủy Ethiopia có thể chọn nhập học tại Trường Pháp thuật Uagadou.

Hậu trường

  • Abyssinia là tên lịch sử của Ethiopia và có lẽ là ngôi nhà của Absysinian Shrivelfig.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận) 03:40, ngày 30 tháng 5 năm 2017 (UTC)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên