FANDOM


Edwardus Lima là một Phù thủy cũng như là tác giả cuốn sách dạy về Sinh vật mang tên Quái thư về Quái vật.

Hậu trường

Nhân vật này được đặt theo tên của Eduardo Lima. Họa sỹ thiết kế đã làm việc với tất cả các bộ phim Harry Potter kể từ Harry Potter và Tên tù nhân Ngục Azkaban (Phim). Hình ảnh của cuốn sách do đồng nghiệp của ông Miraphora Mina thiết kế.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.