FANDOM


E. Lima là một phù thủy hoặc pháp sư đã tham gia cuộc thi đấu tay đôi. Tờ Nhật báo Tiên tri xuất bản một bài tường thuật đặc biệt vào năm 1996 về một cuộc đấu giữa E. Lima và M. Mina, đó là trận đấu cuối cùng của một cuộc thi đấu tay đôi.

Hậu trường

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên