FANDOM


Dorset là một quận ở phía tây nam của Anh trên bờ biển của English Channel, Vùng quận Tây, giáp với Devon về phía tây, Somerset về phía tây bắc, Wiltshire về phía đông bắc và Hampshire về phía đông và bao gồm WimbourneMillburn. Vào giữa những năm chín mươi, chuyên gia Thú Huyền bí nổi tiếng Newt Scamander và vợ ông, Porpentina, đã nghỉ hưu ở khu vực này. Đây cũng là quê hương của những người giữ ngựa

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận) 04:26, ngày 30 tháng 5 năm 2017 (UTC)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.