FANDOM


Dagbert Pips là chủ tiệm Bí ngô Là Chúng tôi. Ông ấy đã gửi thư khiếu nại tới Nhật báo Tiên tri về việc lệnh cấm mới nhất của Bộ Pháp thuật sẽ cực kỳ ảnh hưởng tới người trồng bí ngô.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên