FANDOM


Comic

Biểu tượng của tổ chức Comic Relief

Comic Relief là tổ chức từ thiện mà J. K. Rowling hiến tặng tất cả số tiền thu được từ cuốn sách của cô: Sinh vật Huyền bí và Nơi Tìm ra chúngQuidditch qua các thời đại. Nó được sáng lập vào năm 1985 bởi Alexander Mendis và Richard Curtis, tại Vương quốc Anh. Nhóm này đã gây quỹ 600 triệu euro từ khi bắt đầu, để giúp ngăn chặn nạn đói ở Ethiopia.

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên