FANDOM


Nhân vật này là một phù thuỷ có chân dung treo tại lâu đài Hogwarts vào đầu những năm 1990, tại Hệ thống Cầu thang. Ông đã được vẽ bên cạnh một sợi dây, khi ông kéo nó, sẽ kích hoạt sự di chuyển của một bộ cầu thang gần đó.

Xuât hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận) 01:49, ngày 30 tháng 5 năm 2017 (UTC)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.