FANDOM


Cổng sân Quidditch là lối vào sân quidditch. Nó được bao bọc bởi hai tòa tháp bằng đá giống với hai tháp quan sát xung quanh sân. Bên trong cổng, một số cúp và giải thưởng được trưng bày bên trong.

Quidditch gate

Cổng sân Quidditch

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận) 04:26, ngày 30 tháng 5 năm 2017 (UTC)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên