FANDOM


Cầu thang tháp Quidditch là cầu thang chạy trong lòng tháp Quidditch. Ở phía trên, cầu thang thoát ra khỏi tháp và người ta có thể đi dọc theo bức tường vây quanh Sân tập và vào hang Quidditch. Ở phía dưới, cầu thang thoát ra khỏi tháp và đi xuống Cổng sân Quidditch.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận) 01:52, ngày 30 tháng 5 năm 2017 (UTC)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên