FANDOM


Căn phòng này nằm trong Nhà kho môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Đó là một khu vực bị giới hạn và đã bị khóa. Tuy nhiên, nó có thể được mở bằng cách sử dụng một đòn bẩy trong phòng khác. Nghe như thể nó có những sinh vật nguy hiểm bên trong, nhưng con vật duy nhất trong phòng là một con mèo không có khả năng phòng thủ.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên