FANDOM


Các phòng đòn bẩy là các phòng nằm ở nhiều nơi tại Lâu đài Hogwarts, với một đòn bẩy ở trung tâm của chúng.

Năm 1992, Peeves làm nền tảng để băng qua Hố trong hầm biến mất, và Harry Potter đã phải đến căn phòng này để đưa nó trở lại và đi đến Tiệc tử nhật thứ năm trăm của Nicholas de Mimsy-Porpington.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên