FANDOM


Billy Stubbs là một cậu bé Muggle sống ở trại trẻ mồ côi của Wool, cùng thời với Tom Marvolo Riddle. Con thỏ của cậu ta được tìm thấy treo trên những lan can vài ngày sau khi cậu ta đánh nhau với Tom Riddle.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận) 02:41, ngày 30 tháng 5 năm 2017 (UTC)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.