FANDOM


Backgammon là một trò chơi trên bàn khá cổ tương tự như cờ vua và cờ vây. Kennilworthy Whisp, tác giả của cuốn Quidditch qua các Thời đại, rất thích chơi trò này.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên