FANDOM


Bí ngô Là Chúng tôi (Pumpkins R Us = Pumpkins Are Us - Phép chơi chữ) là một chuỗi cửa hàng chuyên cung cấp Bí ngô, Ông chủ là Dagbert Pips. Dagbert đã từng viết một bức thư cho tờ Nhật báo Tiên tri phàn nàn về hạn chế Bộ áp dụng vào lễ Halloween.

Hậu trường

  • Tên cửa tiệm dựa theo tên một cửa hàng: Đồ chơi Muggle Là Chúng Tôi (The Muggle Toys R' Us)

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên