FANDOM


Alice Tolipan là một học sinh của Học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts vào những năm 1990. Năm 1995, cô tham gia Đoàn quân Dumbledore, một tổ chức do Harry Potter đứng lớp và lãnh đạo và là một trong những người ký tên trên mảnh giấy da.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận) 02:41, ngày 30 tháng 5 năm 2017 (UTC)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.