FANDOM


"Sở thích của Kennilworthy Whisp bao gồm chơi Backgammon, đồ ăn chay, và sưu tầm chổi bay cổ."
—Chú thích về tiểu sử của Kennilworthy Whisp trong cuốn sách Quidditch qua các Thời đại của ông[src]
Nấu ăn chay là sự chuẩn bị của thực phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chay bằng cách không có các sản phẩm thịt và các sản phẩm từ động vật. Đây là một trong những sở thích của Kennilworthy Whisp.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên