Wikia

Harry Potter Wiki

Thay đổi gần đây

Trang đặc biệt

Xem các thay đổi gần đây nhất tại wiki trên trang này.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua; ẩn sửa đổi nhỏ | hiện sửa đổi bot | ẩn sửa đổi vô danh | ẩn sửa đổi thành viên | ẩn sửa đổi của tôi | ẩn enhanced recent changes | ẩn logs.
Hiển thị các thay đổi từ 00:09, ngày 1 tháng 4 năm 2015.
   

ngày 29 tháng 3 năm 2015

 M    10:48 Dolores Umbridge‎ (khác | sử) . . (+3.280)‎ . . Генеральный Инспектор (tường | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “150pxGiáo sư '''Dolores Jane Umbridge''' xuất hiện lần đầu tiên trong Harry Potter và hội Phượng hoà…”)
      10:48 (Nhật trình tải lên) . . Генеральный Инспектор (tường | đóng góp) đã tải “Tập tin:X d60b7c5f.jpg” lên ‎

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên