Wikia

Harry Potter Wiki

Thay đổi gần đây

Trang đặc biệt

Xem các thay đổi gần đây nhất tại wiki trên trang này.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua; ẩn sửa đổi nhỏ | hiện sửa đổi bot | ẩn sửa đổi vô danh | ẩn sửa đổi thành viên | ẩn sửa đổi của tôi | ẩn enhanced recent changes | ẩn logs.
Hiển thị các thay đổi từ 06:08, ngày 3 tháng 7 năm 2015.
   

ngày 2 tháng 7 năm 2015

 M    12:23 Bình luận bài viết (Fytherley Undercliffe) (khác | sử) . . (+23)‎ . . Nguonnhanluc853 (tường | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “toi khong co kha nang ”)
+-     12:22 Fytherley Undercliffe‎‎ (2 thay đổi | sử) . . (0)‎ . . [Nguonnhanluc853‎ (2×)]
     12:22 (hiện | trước) . . (-250)‎ . . Nguonnhanluc853 (tường | đóng góp)
     12:21 (hiện | trước) . . (+250)‎ . . Nguonnhanluc853 (tường | đóng góp)
+-     12:20 (Nhật trình di chuyển)‎ . . [Nguonnhanluc853‎ (2×)]
     12:20 . . Nguonnhanluc853 (tường | đóng góp) đã đổi trang Harry Potter Wiki:Fytherley Undercliffe thành Fytherley Undercliffe qua trang đổi hướng ‎
     12:20 . . Nguonnhanluc853 (tường | đóng góp) đã đổi trang Fytherley Undercliffe thành Harry Potter Wiki:Fytherley Undercliffe
 M    12:16 Bản mẫu:Quote‎ (khác | sử) . . (+172)‎ . . Nguonnhanluc853 (tường | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “{{Quote|Virtutes, Archangeli, Angeli, Principatus, Dominationes, Seraphin, Cherubin, Throni.|Inscription on Professor Undercliffe's portrait.|Harry Potter…”)
 M    12:04 Bản mẫu:Infobox/Naruto/Character‎ (khác | sử) . . (+579)‎ . . Nguonnhanluc853 (tường | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “{{Infobox/Naruto/Character |image name=Might Duy.png |unnamed character=No |english=Might Duy |kanji=マイト・ダイ |romaji=Maito Dai |other={{transla…”)
 M    03:31 Bản mẫu:Hogwarts staff individual infobox‎ (khác | sử) . . (+620)‎ . . Nguonnhanluc853 (tường | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “|image=250px |name=Fytherley Undercliffe |hideb= |born= |died=1531<ref name="HPLE">''[[Harry Potter Limi…”)

ngày 1 tháng 7 năm 2015

+-     13:55 (Nhật trình tải lên)‎ . . [Nguonnhanluc853‎ (3×)]
     13:55 . . Nguonnhanluc853 (tường | đóng góp) đã tải “Tập tin:Vera Verto 250px.gif” lên ‎
     13:14 . . Nguonnhanluc853 (tường | đóng góp) đã tải “Tập tin:FytherleyUndercliffe.JPG” lên ‎(Fytherley Undercliffe)
     13:07 . . Nguonnhanluc853 (tường | đóng góp) đã tải “Tập tin:BeardedManHoldingABook.jpg” lên ‎
 M    13:12 Hiệu trưởng‎ (khác | sử) . . (+11.363)‎ . . Nguonnhanluc853 (tường | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “{{Pottermore}} Hogwarts' Headmaster [[Albus Dumbledore stands in front of the stude…”)
+-     13:09 Harry Potter Wiki‎‎ (2 thay đổi | sử) . . (-249)‎ . . [Nguonnhanluc853‎ (2×)]
     13:09 (hiện | trước) . . (-11.584)‎ . . Nguonnhanluc853 (tường | đóng góp) (Thay cả nội dung bằng “ Thể_loại:Harry Potter Thể_loại:Wiki Thể_loại:Tiếng VIệt”)
     13:05 (hiện | trước) . . (+11.335)‎ . . Nguonnhanluc853 (tường | đóng góp)

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên