Wikia

Harry Potter Wiki

Thay đổi gần đây

Trang đặc biệt

Xem các thay đổi gần đây nhất tại wiki trên trang này.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua; ẩn sửa đổi nhỏ | hiện sửa đổi bot | ẩn sửa đổi vô danh | ẩn sửa đổi thành viên | ẩn sửa đổi của tôi | ẩn enhanced recent changes | ẩn logs.
Hiển thị các thay đổi từ 18:46, ngày 28 tháng 3 năm 2015.
   

ngày 21 tháng 3 năm 2015

 M    09:39  Harry Potter wikia trên tường của Noriko Tora‎ (khác | sử) . . (+479)‎ . . Henry Racknap (tường | đóng góp)

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên