Wikia

Harry Potter Wiki

Thay đổi gần đây

Trang đặc biệt

Xem các thay đổi gần đây nhất tại wiki trên trang này.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua; ẩn sửa đổi nhỏ | Show: sửa đổi bot | ẩn sửa đổi vô danh | ẩn sửa đổi thành viên | ẩn sửa đổi của tôi | ẩn enhanced recent changes | ẩn logs.
Hiển thị các thay đổi từ 03:32, ngày 2 tháng 3 năm 2015.
   

ngày 27 tháng 2 năm 2015

      14:40 (Nhật trình đổi hình đại diện) . . Mín Slytherin (tường | đóng góp) Added or changed avatar ‎
      14:39 (Nhật trình mở tài khoản) . . Mín Slytherin (tường | đóng góp) đã mở một tài khoản người dùng ‎

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên