Wikia

Harry Potter Wiki

Thay đổi gần đây

Trang đặc biệt

Xem các thay đổi gần đây nhất tại wiki trên trang này.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua; ẩn sửa đổi nhỏ | Show: sửa đổi bot | ẩn sửa đổi vô danh | ẩn sửa đổi thành viên | ẩn sửa đổi của tôi | ẩn enhanced recent changes | ẩn logs.
Hiển thị các thay đổi từ 10:21, ngày 26 tháng 1 năm 2015.
   

ngày 23 tháng 1 năm 2015

 M    03:25 Nhân Vật‎ (khác | sử) . . (+228)‎ . . Jas Nguyen (tường | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “300px 300px Viết đoạn văn thứ nhất ở đây ==Đề mục 1== Viết cho đề m…”)
      03:17 (Nhật trình mở tài khoản) . . Jas Nguyen (tường | đóng góp) đã mở một tài khoản người dùng ‎

ngày 21 tháng 1 năm 2015

      15:37 Albus Dumbledore‎ (khác | sử) . . (+2)‎ . . Henry Racknap (tường | đóng góp)
+-     15:37 (Nhật trình di chuyển)‎ . . [Henry Racknap‎ (2×)]
     15:37 . . Henry Racknap (tường | đóng góp) đã đổi trang Harry Potter Wiki:AlbusDumbledore thành Albus Dumbledore
     15:36 . . Henry Racknap (tường | đóng góp) đã đổi trang Nhân vật thành Harry Potter Wiki:AlbusDumbledore
+-     15:24 Nhân vật‎‎ (7 thay đổi | sử) . . (+18.401)‎ . . [Henry Racknap‎ (7×)]
     15:24 (hiện | trước) . . (+4.835)‎ . . Henry Racknap (tường | đóng góp)
     12:16 (hiện | trước) . . (-26)‎ . . Henry Racknap (tường | đóng góp)
     12:15 (hiện | trước) . . (+48)‎ . . Henry Racknap (tường | đóng góp) (Thêm thể loại)
     12:14 (hiện | trước) . . (+2.728)‎ . . Henry Racknap (tường | đóng góp) (Đề mục 2: )
     12:11 (hiện | trước) . . (-6.499)‎ . . Henry Racknap (tường | đóng góp) (Thông tin chung: )
     12:00 (hiện | trước) . . (+55)‎ . . Henry Racknap (tường | đóng góp) (Tệp bổ sung thông qua hình ảnh giữ chỗ)
     11:58 (hiện | trước) . . (+17.260)‎ . . Henry Racknap (tường | đóng góp) (Đề mục 1: )
+-     15:17 (Nhật trình tải lên)‎ . . [Henry Racknap‎ (2×)]
     15:17 . . Henry Racknap (tường | đóng góp) đã tải “Tập tin:300px-AlbusDumbledore2.jpg” lên ‎
     12:00 . . Henry Racknap (tường | đóng góp) đã tải “Tập tin:Dumbledore2.jpg” lên ‎
+-     11:27 Harry Potter Wiki‎‎ (3 thay đổi | sử) . . (-222)‎ . . [Henry Racknap‎ (3×)]
 n   11:27 (hiện | trước) . . (+18)‎ . . Henry Racknap (tường | đóng góp) (Soạn thảo trực quan)
     11:13 (hiện | trước) . . (-326)‎ . . Henry Racknap (tường | đóng góp)
     11:11 (hiện | trước) . . (+86)‎ . . Henry Racknap (tường | đóng góp) (Thêm thể loại)
      11:06 (Nhật trình đổi hình đại diện) . . Henry Racknap (tường | đóng góp) Added or changed avatar ‎
      11:04 (Nhật trình mở tài khoản) . . Henry Racknap (tường | đóng góp) đã mở một tài khoản người dùng ‎

ngày 19 tháng 1 năm 2015

 M    11:59 Nhân vật‎ (khác | sử) . . (+228)‎ . . Noriko Tora (tường | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “300px 300px Viết đoạn văn thứ nhất ở đây ==Đề mục 1== Viết cho đề m…”)
+-     11:57 Harry Potter Wiki‎‎ (4 thay đổi | sử) . . (+465)‎ . . [Noriko Tora‎ (4×)]
     11:57 (hiện | trước) . . (+4)‎ . . Noriko Tora (tường | đóng góp)
     11:56 (hiện | trước) . . (-6)‎ . . Noriko Tora (tường | đóng góp)
     11:55 (hiện | trước) . . (+10)‎ . . Noriko Tora (tường | đóng góp)
     11:52 (hiện | trước) . . (+457)‎ . . Noriko Tora (tường | đóng góp) (Links: )
      11:50 (Nhật trình tải lên) . . Noriko Tora (tường | đóng góp) đã tải “Tập tin:296304.jpg” lên ‎
      11:30 (Nhật trình đổi hình đại diện) . . Noriko Tora (tường | đóng góp) Added or changed avatar ‎

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên