Wikia

Harry Potter Wiki

Thay đổi gần đây

Trang đặc biệt

Xem các thay đổi gần đây nhất tại wiki trên trang này.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua; ẩn sửa đổi nhỏ | Show: sửa đổi bot | ẩn sửa đổi vô danh | ẩn sửa đổi thành viên | ẩn sửa đổi của tôi | ẩn enhanced recent changes | ẩn logs.
Hiển thị các thay đổi từ 02:38, ngày 30 tháng 1 năm 2015.
   

ngày 23 tháng 1 năm 2015

 M    03:25 Nhân Vật‎ (khác | sử) . . (+228)‎ . . Jas Nguyen (tường | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “300px 300px Viết đoạn văn thứ nhất ở đây ==Đề mục 1== Viết cho đề m…”)
      03:17 (Nhật trình mở tài khoản) . . Jas Nguyen (tường | đóng góp) đã mở một tài khoản người dùng ‎

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên