Wikia

Harry Potter Wiki

Thống kê

Trang đặc biệt

Thống kê trang
Số trang nội dung6
Số trang
(Tất cả các trang tại wiki, bao gồm trang thảo luận, trang đổi hướng, v.v.)
69
Số tập tin đã tải lên7
Thống kê sửa đổi
Số sửa đổi trang từ khi Harry Potter Wiki được thành lập116
Số sửa đổi trung bình trên một trang1,68
Thống kê thành viên
Số thành viên đã đăng ký7.674.812
Số thành viên tích cực (danh sách thành viên)
(Những thành viên đã hoạt động trong 30 ngày qua)
0
Bot (danh sách thành viên)0
Bảo quản viên (danh sách thành viên)1
Hành chính viên (danh sách thành viên)1
Lùi sửa (danh sách thành viên)0
Kiểm định viên (danh sách thành viên)0
Điều phối viên (danh sách thành viên)0
Cố vấn viên (danh sách thành viên)0

Cơ sở dữ liệu

Kho cơ sở dữ liệu có thể được sử dụng như là một dự phòng cá nhân (Wikia riêng biệt sao lưu của tất cả wiki sản xuất tự động) hoặc cho các chương trình bảo trì.
Số trang nội dung
(Phiên bản này thường là tốt nhất để sử dụng bot)
  Không rõ
Trang hiện tại và lịch sử
(Cảnh báo: tập tin này có thể rất lớn)
  Không rõ
Xin vui lòng xem để biết thêm chi tiết

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên