FANDOM


Đường tới Chuồng Cú là một con đường đất từ Vòng tròn Đá đến chân tháp Tây. Con đường kết thúc bằng một cầu thang dẫn lên Chuồng Cú. Ngoài ra còn có Hang Quidditch bên cạnh Chuồng Cú, cũng có thể đi vào qua con đường này, nó dẫn đến các Sân tậpTháp Quidditch.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận) 02:40, ngày 30 tháng 5 năm 2017 (UTC)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên