FANDOMCây đũa của Xenophilius Lovegood có chiều dài, cốt lõi và nguyên liệu gỗ không rõ.

Hậu trường

  • Trong truyện Xenophilius có một cây đũa phép  sử dụng nó trong một cuộc đấu phép ngắn với Hermione Granger, không có đề cập đến đó là lần cuối ta sở hữu cây đũa phép trong Phần 1 của bộ phim, cũng không phải là cuộc đấu với Hermione cho biết điều đó.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên