FANDOM


"Thầy Filch bữa nay không được vui lắm, ổng bị cảm, đã vậy, mấy đứa năm ba lại vô ý để vung vẩy óc nhái dính đầy khắp trần hầm số năm. Ổng phải lau chùi cả sáng nay"
Nick suýt mất đầu nói về Argus Filch[src]
Não nhái khá giống như não của một con người, nhưng phần thùy não tương đối nhỏ. Vào năm 1992, một vài học viên năm thứ ba vô tình làm vương vãi não nhái trên trần nhà của Hầm số 5, một Hầm dạy độc dược. Việc sử dụng não nhái trong Môn Độc dược vẫn chưa được biết.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên